You are currently viewing Poradnik jak rozpocząć day trading w 2024 cz.2

Poradnik jak rozpocząć day trading w 2024 cz.2

 • Post author:
 • Post last modified:2023-11-10
 • Reading time:28 mins read

W drugiej części poradnika na temat day tradingu opiszę kolejne ważne, podstawowe aspekty traidowania, dowiesz się jak zarządzać kapitałem, jak chronić kapitał inwestycyjny, co to jest zarządzanie ryzykiem w traidingu. Dowiesz się ogólnie co to strategia traidingowa i dlaczego jest tak ważna oraz jeden z najważniejszych elementów, który decyduje o tym czy staniesz się zarabiającym traderem czyli psychologia i Twoje emocje podczas traidingu. Pozostań skupiony i ciągle się rozwijaj a day trading stanie się opłacalny

Rozdział 5: Zarządzanie Kapitałem w day tradingu

5.1 Określenie kapitału inwestycyjnego

Kapitał inwestycyjny w kontekście zarządzania kapitałem w day tradingu to kwota pieniędzy, którą trader przeznacza na handel na rynkach finansowych. To kapitał, który jest dostępny do inwestycji i ryzykowania w celu osiągnięcia zysków. Określenie dokładnej wartości kapitału inwestycyjnego jest kluczowe, ponieważ pomaga w ustaleniu wielkości pozycji, poziomu ryzyka oraz strategii handlowej.

Zarządzanie kapitałem to proces optymalizacji wykorzystania tego kapitału, aby maksymalizować potencjalne zyski i jednocześnie kontrolować ryzyko strat. W tradingu, rozsądne zarządzanie kapitałem jest niezwykle ważne, ponieważ pomaga traderowi chronić swoje środki i utrzymywać zdrową równowagę między ryzykiem a nagrodą.

5.2 Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest kluczowe?

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe z kilku powodów, zwłaszcza w kontekście inwestycji i tradingu:

 1. Ochrona kapitału w day tradingu:
  Zarządzanie ryzykiem pomaga chronić kapitał inwestycyjny przed dużymi stratami. Dzięki odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem inwestor lub trader ogranicza potencjalne straty do akceptowalnego poziomu.
 2. Zachowanie zdrowej psychologii:
  Odpowiednie zarządzanie ryzykiem pomaga unikać emocjonalnych reakcji na wahania rynkowe. Dzięki temu można podejmować bardziej racjonalne decyzje inwestycyjne i unikać impulsywnych działań.
 3. Długoterminowy sukces:
  Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala na utrzymanie długoterminowej strategii inwestycyjnej. Unika się w ten sposób nadmiernego ryzyka, które mogłoby prowadzić do wyzerowania kapitału i zakończenia działalności.
 4. Dywersyfikacja:
  Zarządzanie ryzykiem można osiągnąć poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego, co pomaga zmniejszyć ryzyko związane z inwestycją w pojedyncze aktywa.
 5. Kontrola wielkości pozycji w day tradingu:
  Poprawne zarządzanie ryzykiem pozwala kontrolować wielkość pozycji i wybierać odpowiednią ilość kapitału do inwestowania w zależności od poziomu ryzyka na rynku.
 6. Optymalizacja zysków:
  Zarządzanie ryzykiem może pomóc w zachowaniu spójności i dyscypliny w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co przyczynia się do osiągania bardziej stabilnych i przewidywalnych wyników.
 7. Reakcja na niepewność rynkową:
  Rynek jest pełen niepewności, a zarządzanie ryzykiem pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

5.3 Strategie zarządzania kapitałem w day tradingu

Najprostszą strategią zarządzania kapitałem jest tzw. strategia procenta ryzyka (lub ryzyka na transakcję). Polega ona na ustaleniu stałego procenta kapitału inwestycyjnego, który jest ryzykowany w pojedynczej transakcji lub inwestycji. Ta strategia ma na celu ochronę kapitału, kontrolowanie ryzyka i zapobieganie nadmiernym stratom. Oto kroki do jej zastosowania:

 1. Określenie procenta ryzyka:
  Na początek, inwestor lub trader musi określić, ile procent kapitału jest gotowy zaryzykować w jednej transakcji. Powszechnie przyjmuje się, że ryzyko na pojedynczą transakcję nie powinno przekraczać 1-3% całego kapitału.
 2. Obliczenie wielkości pozycji:
  Następnie, na podstawie ustalonego procenta ryzyka, oblicza się wielkość pozycji, którą można otworzyć w danej transakcji. Można to zrobić, dzieląc kapitał ryzyka przez wartość ryzyka na transakcję.
 3. Stop loss:
  Wartość ryzyka na transakcję określa maksymalną wartość straty, jaką inwestor jest gotów ponieść w przypadku niepowodzenia transakcji. Dlatego należy ustawić poziom stop loss na odpowiednim poziomie, aby ograniczyć ryzyko do ustalonej wartości.
 4. Monitorowanie pozycji w day tradingu:
  Inwestor powinien monitorować swoje pozycje i dostosowywać wielkość pozycji oraz stop loss w zależności od zmian na rynku.

Ta prosta strategia pomaga zminimalizować ryzyko i utrzymać zdrową równowagę między potencjalnymi zyskami a stratami. Jednocześnie pozwala inwestorowi kontrolować emocje i unikać ryzyka utraty całego kapitału w wyniku pojedynczej, złej decyzji inwestycyjnej.

Rozdział 6: Rozwinięcie Strategii Day Tradingowej

6.1 Rozpoczęcie od analizy technicznej i fundamentalnej

Tworzenie strategii tradingowej to złożony proces, który może obejmować zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną. Oto, jak można te dwie metody wykorzystać w kontekście tworzenia strategii tradingowej:

1. Analiza fundamentalna w day tradingu

 • Wybór aktywa w day tradingu: Na początek trader musi wybrać aktywo, na którym chce prowadzić trading. Analiza fundamentalna pomaga w ocenie potencjału danego aktywa, na przykład akcji spółki lub pary walutowej. Badanie fundamentalne obejmuje ocenę fundamentalnych czynników, takich jak kondycja gospodarki, dane makroekonomiczne, wyniki finansowe spółek, polityka monetarna, i wiele innych.
 • Określenie kierunku: Na podstawie analizy fundamentalnej trader stara się określić kierunek, w którym cena aktywa może się poruszać. Na przykład, pozytywne wyniki finansowe spółki mogą sugerować wzrost ceny jej akcji, podczas gdy złe dane ekonomiczne kraju mogą wpłynąć na osłabienie waluty.
 • Określenie momentu wejścia: Analiza fundamentalna pomaga również w identyfikacji odpowiednich momentów wejścia na rynek. Na przykład, trader może zdecydować się na otwarcie pozycji po ogłoszeniu ważnych informacji gospodarczych, które mają potencjał znacząco wpłynąć na cenę aktywa.

2. Analiza techniczna w day tradingu

 • Analiza cenowa: Analiza techniczna koncentruje się na badaniu historii cen aktywa, w poszukiwaniu wzorców, trendów i poziomów wsparcia i oporu. Wykorzystuje narzędzia takie jak wykresy, wskaźniki techniczne i formacje cenowe do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z pozycji.
 • Zarządzanie ryzykiem: Analiza techniczna pomaga również w określeniu odpowiednich poziomów stop loss oraz celów zysku. Trader może wykorzystać wskaźniki techniczne do ustalenia, kiedy pozycja powinna być zamykana w przypadku, gdy rynek porusza się przeciwnie do oczekiwań.
 • Monitorowanie pozycji: Trader regularnie monitoruje pozycje i stosuje analizę techniczną do śledzenia zmian na rynku. To pozwala na dostosowywanie pozycji w czasie rzeczywistym, w zależności od sygnałów, które generuje analiza techniczna.

Ostateczna strategia tradingowa będzie wynikiem połączenia tych dwóch analiz, biorąc pod uwagę zarówno aspekty fundamentalne, jak i techniczne. Kluczowym jest również określenie odpowiednich zasad zarządzania kapitałem i psychologii tradingu, aby utrzymać dyscyplinę i kontrolę nad ryzykiem.

6.2 Rozwinięcie własnej strategii w day tradingu

Stworzenie własnej strategii tradingowej to proces wymagający przemyślenia, badania, testowania i dostosowywania. Oto kroki, które można podjąć, aby opracować własną strategię tradingową:

 1. Definicja celów i strategii day tradingowych:
  • Określ swoje cele inwestycyjne, na przykład ilość kapitału, jaką chcesz wypracować, i czas, w jakim chcesz to osiągnąć.
  • Wybierz strategię tradingową, która pasuje do twojego stylu i celów, np. day trading, swing trading, czy inwestowanie długoterminowe.
 2. Badanie rynku:
  • Zrozum rynki, na których chcesz prowadzić trading. To obejmuje analizę fundamentalną i techniczną, jak opisano wcześniej.
 3. Wybór narzędzi i wskaźników:
  • Wybierz narzędzia, które będą ci pomocne w analizie rynku. To mogą być wykresy, wskaźniki techniczne, analiza wydarzeń ekonomicznych, itp.
 4. Opracowanie reguł:
  • Sporządź zasady i kryteria, które będą określać momenty wejścia i wyjścia z pozycji, zarządzanie ryzykiem, i wielkość pozycji.
 5. Testowanie strategii:
  • Przetestuj swoją strategię na danych historycznych lub na rachunku demo, aby sprawdzić, czy generuje zyski i jak radzi sobie w różnych warunkach rynkowych.
 6. Optymalizacja i dostosowywanie:
  • Na podstawie wyników testów dostosuj swoją strategię tradingową. Może to obejmować zmiany w zasadach, narzędziach lub parametrach.
 7. Zarządzanie ryzykiem:
  • Określ zasady zarządzania ryzykiem, takie jak określenie stop loss, celów zysku i stosunek ryzyka do nagrody.
 8. Przestrzeganie dyscypliny:
  • Jako trader, musisz być konsekwentny i przestrzegać ustalonych zasad i strategii. Unikaj emocjonalnych reakcji na zmiany na rynku.
 9. Monitorowanie i doskonalenie:
  • Regularnie monitoruj swoje transakcje i wyniki, a także analizuj, co działa, a co nie. Na bieżąco dostosowuj swoją strategię w oparciu o zdobyte doświadczenia.
 10. Rozwój psychologii tradingu:
  • Pracuj nad kontrolą emocji, dyscypliną i umiejętnością podejmowania racjonalnych decyzji nawet w trudnych sytuacjach.
 11. Długoterminowy plan:
  • Pamiętaj, że trading to długoterminowa gra. Wielu traderów potrzebuje czasu, aby doskonalić swoje strategie i osiągnąć sukces.

6.3 Testowanie strategii day tradingu na rachunku demonstracyjnym

Pamiętaj, że prawie każdy broker udostępnia konta demo. Konta demo to takie konta gdzie bez ryzyka na wirtualnych pieniądzach możesz testować swoje strategie, szukać wzorców, analizować rynek i zarządzać wirtualnym kapitałem ucząc się na nim. Jedna z największych zalet konta demo to, że pokazuje instrumenty w czasie rzeczywistym ich ceny, ruchy, wolumen i wszystko co jest pokazywane na rachunkach prawdziwych, dzięki takiej symulacji ćwiczysz i uczysz się na prawdziwym rynku.

Godne polecenia są konta u poniższych brokerów

Sprawdź teraz

1. Konto XTB

Prowadzenie Konta:

0€ lub 10€


378 osób sprawdziło ofertę

Przeczytaj wpis, w którym opisujemy konto XTB, zalety i wady – kliknij w link XTB Opinie

Rozdział 7: Psychologia w Day Tradingu

Psychologia tradingu odgrywa istotną rolę w sukcesie traderów na rynkach finansowych. Jest to nauka zajmująca się badaniem zachowań, emocji i myśli inwestorów podczas dokonywania decyzji inwestycyjnych. Rozumienie i kontrola psychologii tradingu może pomóc traderom stawać się lepszymi i bardziej efektywnymi w swoich działaniach na rynkach. Oto kilka kluczowych aspektów psychologii tradingu i jak można dzięki nim stać się lepszym traderem:

 1. Emocje w tradingu:
  • Emocje, takie jak strach, chciwość, euforia czy frustracja, mogą mieć ogromny wpływ na decyzje inwestycyjne. Traderzy często podejmują impulsive decyzje pod wpływem emocji, co może prowadzić do strat.
  • Zrozumienie i kontrola swoich emocji jest kluczowe. To obejmuje świadomość emocji, naukę radzenia sobie z nimi i utrzymanie spokoju podczas trudnych momentów na rynku.
 2. Planowanie i dyscyplina:
  • Traderzy powinni opracować spójny plan tradingowy, który obejmuje zasady wejścia, wyjścia i zarządzania ryzykiem.
  • Należy przestrzegać tych zasad z dyscypliną, bez względu na to, jakie emocje pojawią się podczas handlu.
 3. Skupienie na procesie, nie na wynikach:
  • Zbyt duże skoncentrowanie na potencjalnych zyskach lub stratach może prowadzić do impulsywnych decyzji. Zamiast tego, traderzy powinni skupić się na wykonywaniu swojego planu tradingowego z dokładnością i zgodnie z ustalonymi zasadami.
 4. Zarządzanie ryzykiem:
  • Traderzy powinni zrozumieć, że ryzyko jest inherentną częścią tradingu i zawsze istnieje możliwość straty kapitału. Dlatego ważne jest stosowanie zasad zarządzania ryzykiem, takich jak określenie poziomu stop loss i odpowiedniego stosunku ryzyka do nagrody.
 5. Samoświadomość i rozwijanie umiejętności:
  • Traderzy powinni stale pracować nad swoją samoświadomością, analizując swoje decyzje i ucząc się na błędach.
  • Warto także inwestować w rozwijanie swoich umiejętności poprzez naukę, czytanie, szkolenia i obserwację rynku.
 6. Długoterminowe podejście:
  • Trading to długoterminowa gra. Sukces nie przychodzi natychmiast. Ważne jest utrzymanie perspektywy i dążenie do stałego doskonalenia.

Psychologia tradingu to nieodzowny element skutecznej strategii tradingowej. Jeśli trader potrafi kontrolować emocje, przestrzegać zasad i skupiać się na procesie, to ma większą szansę na osiągnięcie sukcesu na rynkach finansowych.

Rozdział 8: Rozpoczęcie Day Tradingu w Praktyce

8.1 Otwarcie rachunku u brokera

Sprawdź teraz

1. Konto XTB

Prowadzenie Konta:

0€ lub 10€


378 osób sprawdziło ofertę

8.2 Wybór pierwszych instrumentów i pozycji

Wybierz odpowiednie instrumenty do handlowania. Pamiętaj, że to nie może być pochopna decyzja, używaj wiedzy, którą posiadasz lub dopiero zdobywasz. Zacznij od mniejszych kwot i stopniowo zwiększaj inwestycje.

Godne polecenia książki dla początkujących graczy day tradingu

TOP 3 najlepszych książek edukacyjnych na temat inwestowania i day tradingu:

1. Inteligentny Inwestor XXI wieku 4 tomy

Opis:

Książka 'Inteligentny Inwestor XXI Wieku’ to inspirująca podróż przez świat inwestycji, która przenosi Cię od pierwszych kroków w świecie finansów aż do zaawansowanych strategii inwestycyjnych. Jest to kompleksowy przewodnik, który przekazuje wiedzę od początkującego poziomu aż do zaawansowanej wiedzy inwestycyjnej. Autor to uznany ekspert w dziedzinie inwestycji, demystyfikuje skomplikowane zagadnienia, ucząc Cię, jak podejmować inteligentne decyzje inwestycyjne, niezależnie od poziomu doświadczenia.

2. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane

Opis:

Niniejsza publikacja stanowi nieocenione źródło kluczowych informacji dotyczących polskiej giełdy papierów wartościowych. Kluczowych, czyli tych niezbędnych do przyswojenia przez osoby rozpoczynające swoją przygodę z inwestowaniem, zanim podejmą decyzję o zaangażowaniu swoich środków finansowych w akcje różnych spółek. Brak tego fundamentalnego zrozumienia może prowadzić do poważnych negatywnych konsekwencji dla portfela początkującego inwestora na rynku akcji. Co więcej, wydaje się, że braki w wiedzy na temat funkcjonowania giełdy nie są jedynie ograniczone do osób początkujących, ale mogą również dotyczyć inwestorów o większym doświadczeniu. Świetna książka dla początkujących osób chcących poznać potęgę giełdy.

3. Walc wiedeński na Wall Street. Ekonomia austriacka dla inwestorów giełdowych

Opis:

Książka przeznaczona dla początkujących inwestorów, omawia istotne aspekty wprowadzające w inwestowanie, poszerza znajomość rynku, przeczytaj książkę i rozwiń w sobie kolejne etapy edukacji finansowej na giełdzie. Rozdziały są selektywnie dobrane na kolejne poziomy zdobywania wiedzy i rozwoju. Warto do niej wracać ponieważ doskonale opisuje aspekty inwestowania. Nie trzeba być wyjątkowo wnikliwym, aby dostrzec, że omawiana jest tutaj aplikacja szkoły austriackiej w kontekście inwestycji na rynku papierów wartościowych, co jest obszarem specjalizacji Skousena. To właśnie on, a wcześniej Murray N. Rothbard, rozpoczął proces zainteresowania inwestorów możliwościami wykorzystania teorii austriackiej (ekonomii wolnorynkowej) w inwestycjach na rynku papierów wartościowych.