You are currently viewing Konto oszczędnościowe PKO opinie 2023

Konto oszczędnościowe PKO opinie 2023

 • Post author:
 • Post last modified:2023-11-09
 • Reading time:17 mins read

W artykule chciałabym opisać opinie na temat Konto oszczędnościowe PKO opinie w 2023 roku.
Jeśli myślisz o założeniu konta oszczędnościowego w Polskim Banku PKO BP, to koniecznie przeczytaj ten artykuł. Dziś omówimy aktualne warunki korzystania z tego konta, koszty oraz prowizje, które warto wziąć pod uwagę.

Poniżej opisu warunków konta, niespodzianka, dobre praktyki pomnażania pieniędzy oraz przewidywane zyski – Konto oszczędnościowe PKO opinie 2023.

Konto Oszczędnościowe Plus w skrócie

 • Promocja dla nowych środków 6,5% w skali roku do 250 tys. (przez 90 dni.). Możesz przystąpić do promocji do 26.10.2023 r.
 • Nie płacisz za otwarcie i prowadzenie konta
 • Odsetki powiększają Twoje saldo co miesiąc – nie tracisz ich przy wpłacie i wypłacie gotówki
 • Możesz korzystać z Autooszczędzania i odkładać regularnie drobne kwoty

Atrakcyjna promocja

 • Oprocentowanie w wysokości 2%

Do 31.10.2023 r. otrzymasz promocyjne oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym Plus w wysokości 2% w skali roku. Od 1.11.2023 r. obowiązuje oprocentowanie standardowe ze zmienną stopą procentową

 • Promocyjne oprocentowanie na nowe środki 6,5%

W promocji dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Plus mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Przez 90 dni od pierwszej wpłaty nowych środków masz niezmienne, promocyjne oprocentowanie 6,5% w skali roku do 250 tys. Możesz przystąpić do promocji do 26.10.2023 r.

Jakie są zalety Konta Oszczędnościowego Plus?

 • Szansa na zysk

Systematycznie oszczędzasz na wybrany cel lub na przyszłość. Z kontem oszczędnościowym oddzielasz oszczędności od bieżących wydatków

 • Autooszczędzanie

Drobne kwoty mogą się odkładać same przy każdej płatności. To nic nie kosztuje, a usługę możesz włączać i wyłączać, kiedy chcesz

Otwórz konto oszczędnościowe

 • W aplikacji IKO
 1. Otwórz aplikację IKO
 2. Przejdź do: Moje produkty → Konta → ikonka + → Otwórz konto oszczędnościowe
 3. Wybierz konto
 4. Wybierz konto, z którego będziesz wpłacać pieniądze na konto oszczędnościowe
 5. Korzystaj z konta
 6. Konto pojawi się na liście w Moich produktach
 • W serwisie IPKO
 1. Złóż wniosek w serwisie iPKO
 2. Wybierz Konto Oszczędnościowe Plus w serwisie iPKO
 3. Nadaj nazwę
 4. Nadaj nazwę swojemu kontu
 5. Potwierdź otwarcie konta
 6. Potwierdź otwarcie konto swoim narzędziem autoryzacyjnym

Opłaty i oprocentowanie

Opłaty

 • Otwarcie konta oszczędnościowego – 0 zł
 • Wpłata na konto oszczędnościowe w placówce – Pierwsza wpłata w miesiącu 0 zł, każda kolejna 10 zł
 • Pierwszy w miesiącu przelew z rachunku oszczędnościowego – Pierwszy w miesiącu 0 zł, każdy kolejny 9,99zł
 • Wypłata w placówce banku – Pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł, każda kolejna 10 zł

Oprocentowanie

Oprocentowanie standardowe – 0,50%

Oprocentowanie standardowe promocyjne (Promocja obowiązuje do 31.10.2023) – 2,00%

Oprocentowanie promocyjne na nowe środki do 250 tys zł. na 90 dni (Promocja obowiązuje do 26.10.2023) – 6,50%

Pytania i odpowiedzi dla Konto oszczędnościowe PKO opinie

Nowe środki – to różnica między sumą pieniędzy na Twoich rachunkach depozytowych w dniu wpłaty a sumą pieniędzy w dniu odniesienia

Dzień odniesienia – dzień (28.09.2023 r.), w którym wyliczymy saldo pieniędzy na Twoich produktach depozytowych w PLN i Koncie Oszczędnościowym Plus

Okres promocyjny – okres podwyższonego oprocentowania nowych środków na koncie oszczędnościowym – 90 dni, które liczymy od dnia przystąpienia do promocji

Przystąpienie do promocji – data pierwszej wpłaty nowych środków na Konto Oszczędnościowe Plus w okresie od 29.09.2023 r. do 26.10.2023 r.

Czas trwania promocji: 29.09.2023 r. do 26.10.2023 r.

Dzień odniesienia: 
28.09.2023 r.

Okres promocyjny:
 90 dni od dnia przystąpienia do promocji, np. jeśli nowe środki wpłyną na konto oszczędnościowe 26 października 2023 r., Twój okres promocyjny będzie trwał do 23 stycznia 2024 r.

Szczegółową definicję nowych środków i zasady ich naliczania znajdziesz w Regulaminie promocji. Nie możesz łączyć kilku promocji na nowe środki na swoim koncie oszczędnościowym.

Jeśli korzystasz z wcześniejszej promocji na nowe środki, z obecnej możesz skorzystać po jej zakończeniu.

Następnego dnia po wpłacie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Plus, szczegóły promocyjnego oprocentowania możesz sprawdzić w:iPKO – Moje produkty → Rachunek Oszczędnościowy Plus → Szczegóły: Promocja na nowe środki oraz
IKO – Moje produkty → Konta → Rachunek Oszczędnościowy Plus → Szczegóły

Koszty Przelewów

Dokumenty

Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA – od 1.06.2023 r.

Dokument dotyczący opłat Rachunek Oszczędnościowy PLUS

Podsumowanie dla Konto oszczędnościowe PKO opinie

Najważniejsza sprawa do podsumowania to kwestia opłat. Warto zwrócić uwagę na to, że pierwsze w miesiącu operacje takie jak wpłata na konto oszczędnościowe, przelew z rachunku oszczędnościowego oraz wypłata w placówce banku są darmowe, za 0zł. Nie poniesiesz żadnego kosztu. Dopiero przy kolejnych operacjach poniesiesz minimalne koszty. Dobra praktyka jest taka, że to konto oszczędnościowe, na którym chcemy pieniądze trzymać i oszczędzać, warto raz w miesiącu wpłacać regularną sumę do konta oszczędnościowego i czekać aż pieniądze zaczną rosnąć. Dzięki temu nie będziemy musieli kolejny raz w miesiącu wpłacać pieniędzy i ponosić kosztu na czym nam zależy.

Konto Oszczędnościowe w PKO BP to atrakcyjna opcja dla osób, które chcą oszczędzać i zyskiwać na oprocentowaniu swoich środków. Przed otwarciem takiego konta zawsze warto zrozumieć aktualne warunki korzystania, koszty i prowizje, które mogą być związane z jego użytkowaniem. Warto również regularnie sprawdzać ofertę banku, ponieważ warunki mogą ulegać zmianom.

Dobre praktyki pomnażania pieniędzy oraz przewidywane zyski – Konto oszczędnościowe PKO opinie w 2023 roku

Przykład inwestowania za pomocą Konto oszczędnościowe PKO opinie:

 • Początkowa kwota inwestycji (10 000 zł)
 • Roczna stopa procentowa na poziomie 6,50%
 • Kapitalizacja roczna
 • Okres inwestycji w latach
 • Uwzględniono podatku belki (19%)


Kolejny przykład inwestowania z wykorzystaniem Konto oszczędnościowe PKO opinie:

Zróbmy teraz przewidywany zysk dla dobrej praktyki inwestycyjnej, w której co miesiąc zasilamy konto oszczędnościowe dodatkowymi środkami

 • Początkowa kwota inwestycji (10 000 zł)
 • Comiesięczna wpłata (2 000zł) – Pierwsza wpłata w miesiącu jest zawsze darmowa za 0zł
 • Roczna stopa procentowa na poziomie 6,50%
 • Kapitalizacja roczna
 • Okres inwestycji w latach
 • Uwzględniono podatek belki (19%) – Pokazany wynik jest zyskiem „do ręki”

Koszt, zysk, podatek:

 • Łączna suma wpłacona (10tys. początkowe + 120 miesięcy * 2tys.) = 250 000 zł
 • Łączna wygenerowana suma z wpłacanej kwoty + zysk z inwestycji + podatek = 355 928.15 zł
 • Podatek belki (19%) potrącony = 20 126.35 zł
 • Łączna wygenerowana suma z wpłaconej kwoty + zysk z inwestycji = 335 801.80 zł
 • Czysty zysk po odjęciu wpłaconej kwoty oraz podatku = 85 801,80 zł

Konto oszczędnościowe PKO opinie 2023 to dobry wybór!

Jeżeli interesuje Cię inwestowanie z większym zyskiem ale i z większym ryzykiem przeczytaj artykuł na temat Platforma Plus500 opinie

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.